Tenisová škola

V naší tenisové škole vyučujeme jak dospělé, tak i děti od 4 let. Trenéři naší tenisové školy vlastní licenci a mají bohaté zkušenosti v práci s dětmi a mládeží. Cílem naší tenisové školy je dát dětem tělesný pohyb, budovat jejich trpělivost, koncentraci a kladný vztah ke sportu. V pozdějším věku je trénink intenzivější a uplatňuje se více individuální přístup a důraz na herní taktiku, přesnost a sebekontrolu. Spolupracujeme s rodiči a podporujeme jejich účast na turnajích, mistrovských utkáních. Výuka tenisové školy probíhá celoročně.

Přijďte si nezávazně vyzkoušet hodinu tenisu. Zábava, hra, výuka základních tenisových dovedností, rozvoj obratnosti, flexibility a koordinace.

 

Školička

PRO DĚTI OD 4 DO 7 LET

Děti mají možnost seznámit se s tenisem v hodinových lekcích ve skupinkách po pěti pod vedením pedagoga a instruktorky tenisu. Program tenisové školičky je uzpůsoben věku a výkonnosti dětí, probíhá na malém kurtu (minikurt). Základem tenisové školičky je motorický a psychický rozvoj dětí, aby získaly kladný vztah ke sportu jako celku. Správně je motivovat, aby se v kolektivním prostředí cítily příjemně a postupem času byly připraveny individuálně soutěžit. Součástí treninků nejmenších dětí jsou také rodiče kteří děti podporují a poskytují potřebnou součinnost do začátku. Při tréninkových lekcích se děti učí zejména pohybu, kontaktu s tenisovou raketou a kolektivní výuce formou her a soutěží na kurtu. Děti poznávají nové kamarády, podporují se a soutěží mezi sebou.

Cílem je podchytit zájem o tenis jak u dětí tak i rodičů. Ranné rozvíjení individuality a motorických schopností dítěte je velmi důležité. Rodiče však nemusí mít obavu přihlásit své male dítě do naší tenisové školičky. Nejedná se o drilový trénink jako u větších dětí, ale o radost z pohybu, rozvíjíme pohybové a koordinační schopnosti dítěte. Ve výuce využíváme dětských tréninkových pomůcek, kuželů, odlehčených tenisových míčů a minisítí. Tenisovou raketku doporučujeme pořídit až po konzultaci s trenérem, který vám ochotně poradí s výběrem velikosti. Kurzy tenisu probíhají celoročně, přihlášky přijímáme kdykoli během roku.

Seznam hráčů oddílu

Daniel Bín, Nela Dokoupilová, Elizabeth Gažíková, Daniel Ginther, Lucie Hetmánková, Matěj Hubáček, Emma Jílková, Vítek Pokorný, Sofie Prchalová, Eva Schönová, Adam Staněk, David Štěpán, Adéla Štěpánová, Veronika Žourková

Daniel Bín

Nela Dokoupilová

Elizabeth Gažíková

Daniel Ginther

Lucie Hetmánková

Matěj Hubáček

Emma Jílková

Vítek Pokorný

Sofie Prchalová

Eva Schönová

Adam Staněk

David Štěpán

Adéla Štěpánová

Veronika Žourková

Baby tenis

Pro děti od 7 do 9 let

Děti navazují na předcházející výuku MINI TENISU a rozvíjejí trénink tenisové techniky, taktiky pro dvouhru a čtyřhru, zvládnutí tenisového utkání, psychologické a kondiční přípravy dětí pro závodní tenis od 10 let věku. Tréninkový proces je náročnější, trénink se stává vice drilový, probíhá v menších skupinkách maximálně po třech hráčích již na klasickém hřišti. Vytváří se hlubší vazba mezi hráčem a trenérem, rozvíjí se duševní profil dítěte spolu se soutěživostí. Více se klade důraz na kondici a herní důraz.

Děti postupně přecházejí v hráčskou mládež a účastní se prvních zápasů, získávají postupně tenisové zkušenosti. Kvalitní trenér je v této fázi tréninku dítěte nejdůležitější předpoklad k postupnému růstu výkonnosti. Dítě musí chtít a spolu s ním rodiče. Tenis je dřina, proto, kdo chce být dobrým závodním tenistou, měl by trénovat nejméně 3 krát týdně, pro rekreační tenis stačí 1 týdně. Od 10 let věku májí pak děti možnost registrace v závodním klubu, účastnit se mistrovských utkání a turnajů.

Seznam hráčů oddílu

Sofie Adamová, David Bagár, Claudie Bargelová, Matylda Havlíčková, Jan Chromý, Julie Krejčí, Martin Lokšík, Štěpán Mareš, Nely Paulusová, Sofie Piterková, Tereza Pospíšilová, Lucie Šofrová, Ivo Štalmach, Valentýna Turková, Valerie Valentová, Lucie Záhejská, Daniel Žourek

Sofie Adamová

David Bagár

Claudie Bargelová

Matylda Havlíčková

Jan Chromý

Julie Krejčí

Martin Lokšík

Štěpán Mareš

Nely Paulusová

Sofie Piterková

Tereza Pospíšilová

Lucie Šofrová

Ivo Štalmach

Valentýna Turková

Valerie Valentová

Lucie Záhejská

Daniel Žourek

Mladší žáci

Pro děti od 10 do 12 let

Doporučená intenzita tréninku je minimálně dvakrát týdně s trenérem. Trénink probíhá maximálně ve dvojici nebo nejlépe sólo, hráč – trenér. Součástí týdenní tréninkového cyklu je nutná minimálně 1x kondiční příprava. Trénink by měl být veden profesionálním trenérem, který působí na rozvoj tenisových dovedností jednotlivých hráčů vždy s ohledem na individuální možnosti a schopnosti každého hráče. Ideální je doplňovat tréninkovou přípravu hrou se sparingovými partnery podobné věkové kategorie.

Hráči těchto věkových kategorií se již účastní tenisových turnajů kde hrají soutěže družstev. Družstvo je složeno ze čtyř chlapců a dvou dívek. Soutěž družstev probíhá v období května a června podle toho kolik je mužstev v dané soutěži. Taktéž hráči hrají mají možnost hrát individuální turnaje (jak letní tak zimní v hale, kde se výsledky započítávají do celorepublikového žebříčku).

Seznam hráčů oddílu

Viktorie Güttlerová

Jonáš Kunc

David Mrkos

Filip Tříska

Adéla Záhejská

Benjamin Zelenka

Starší žáci

Kategorie tenistů a tenistek ve věku 13 – 14 let

Doporučená intenzita tréninku je minimálně dvakrát týdně s trenérem. Trénink probíhá maximálně ve dvojici nebo nejlépe sólo, hráč – trenér. Součástí týdenní tréninkového cyklu je nutná minimálně 1x kondiční příprava. Trénink by měl být veden profesionálním trenérem, který působí na rozvoj tenisových dovedností jednotlivých hráčů vždy s ohledem na individuální možnosti a schopnosti každého hráče. Ideální je doplňovat tréninkovou přípravu hrou se sparingovými partnery podobné věkové kategorie.

Hráči těchto věkových kategorií se již účastní tenisových turnajů kde hrají soutěže družstev. Družstvo je složeno ze čtyř chlapců a dvou dívek. Soutěž družstev probíhá v období května a června podle toho kolik je mužstev v dané soutěži. Taktéž hráči hrají mají možnost hrát individuální turnaje (jak letní tak zimní v hale, kde se výsledky započítávají do celorepublikového žebříčku )

Seznam hráčů oddílu

Tomáš Fiala, Jiří Langr, Kateřina Miková, Tomáš Pechal, Daniel Rychtařík, Tereza Šalamounová, Anna Turková, Natálie Všetíčková

Tomáš Fiala

Jiří Langr

Kateřina Miková

Tomáš Pechal

Daniel Rychtařík

Tereza Šalamounová

Anna Turková

Natálie Všetíčková

Dorost

Kategorie tenistů a tenistek ve věku 15 – 18 let

Doporučená intenzita tréninku je minimálně dvakrát týdně s trenérem. Trénink probíhá maximálně ve dvojici nebo nejlépe sólo, hráč – trenér. Součástí týdenní tréninkového cyklu je nutná minimálně 1x kondiční příprava. Trénink by měl být veden profesionálním trenérem, který působí na rozvoj tenisových dovedností jednotlivých hráčů vždy s ohledem na individuální možnosti a schopnosti každého hráče. Ideální je doplňovat tréninkovou přípravu hrou se sparingovými partnery podobné věkové kategorie.

Hráči těchto věkových kategorií se již účastní tenisových turnajů kde hrají soutěže družstev. Družstvo je složeno ze čtyř chlapců a dvou dívek. Soutěž družstev probíhá v období května a června podle toho kolik je mužstev v dané soutěži. Taktéž hráči hrají mají možnost hrát individuální turnaje (jak letní tak zimní v hale, kde se výsledky započítávají do celorepublikového žebříčku )

Seznam hráčů oddílu

Matěj Holotík, Lukáš Chalupa, Magdaléna Lonková, Monika Ničová, Jessica Niederlová, Ondřej Pajor, Jiří Pumprla, Jan Štrbík, Jakub Tomášek

Matěj Holotík

Lukáš Chalupa

Magdaléna Lonková

Monika Ničová

Jessica Niederlová

Ondřej Pajor

Jiří Pumprla

Jan Štrbík

Jakub Tomášek

Dospělí

Kategorie tenistů a tenistek od 18 let

Tenis je možno začít trénovat a hrát v každém věku, pokud máte dostatek potřebné fyzické kondice, trpělivosti a houževnatosti. Trénink probíhá na základě individuální dohody mezi trenérem a hráčem dle jeho možností a potřeb. Tréninkové hodiny jsou realizovány jako sólo trénink ( trenér-hráč) maximálně ve dvojici ( dva hráči – trenér). Podmínkou tréninku ve dvojici je podobná úroveň a kondice hráčů. Cílem tréninku je přivést svěřence k rekreační hře tenisu a mít radost ze hry a pohybu.

Dosáhnout závodní úrovně je velmi těžké a drtivé většině zájemců postačí dobrá rekreační úroveň. Intenzita tréninku je na dohodě s trenérem, doporučuje se hodinový trénink 1x-2x za týden. Vhodné je také obecné zvýšení tělesné aktivity, případně úprava jídelníčku s cílem snížení tělesné hmotnosti hráče. Samozřejmě vždy v případech pokud je to potřeba či ku prospěchu hráče. Doporučujeme o záměru tréninku tenisu seznámit svého lékaře a absolvovat lékařské vyšetření. Závěrečnou zprávu je pak nutné předložit trenérovi při stanovení tréninkového plánu a upozornit ho na možná omezení či rizika. V případě odborného a kvalitního vedení a zodpovědného přístupu je možné očekávat první pokroky již během půl roku až roku výuky. Tenis je nádherná hra pro každý věk vašeho života, vyrovnaný zápas zahrajete nejen se svou kamarádkou či kamarádem ale také dítětem či vnoučetem.

Seznam hráčů oddílu

Markéta Arbaitová, Linda Bartuňková, David Blaťák, Jiří Cikryt, Lukáš Číž, Martin Horáček, Petr Jordanov, Sylvie Kubánková, Ondřej Níče, Pavel Sedlář

Markéta Arbaitová

Linda Bartuňková

David Blaťák

Jiří Cikryt

Lukáš Číž

Lucie Davidová

Martin Horáček

Petr Jordanov

Sylvie Kubánková

Ondřej Níče

Pavel Sedlář