Historie klubu

Historie šumperského tenisu

Počátky tenisu ve městě Šumperk  sahají do 80. let  19. století, kdy se s touto „národní hrou Britů“ začala seznamovat místní vyšší společenská vrstva.

Tenisový klub v Šumperku byl založen v roce 1894 pod názvem Lawn Tenis Club Machrisch Schonberg (LTC, později LTK). Díky peněžním příspěvkům a darům se podařilo vybudovat na zahradě Josefa Kaspara (za dnešním domem Nemocniční č. 5) dva tenisové dvorce, později doplněné o zahradní pavilon.

Aktivita klubu během let rostla a tenisový areál nestačil uspokojovat  potřeby a rostoucí zájem nových členů.  Záměr o vytvoření nových kurtů na původním místě nevyšel a klub se se rozhodl postavit nový tenisový areál se třemi kurty o kousek vedle na tehdejších pozemcích rodiny Chiari  u dnešní Nemocniční ulice, tedy v místech , kde se tenis hraje dodnes. Slavnostní otevření  proběhlo v květnu  1926 . V říjnu 1927 byl nový areál ozdoben novou klubovnou. V tu chvíli celý areál patřil k nejkrásnějším tenisovým stánkům v celé republice.

Období let 1926 – 1931 lze označit za éru největšího rozkvětu šumperského tenisu před 2. světovou válkou.

V roce 1939 byl Lawntenisový klub zrušen a jeho členové byli začleněni do Nacionálněsocialistické turnerské obce. Ruku v ruce s rostoucí oblibou hry v Šumperku po celou dobu vznikala další tenisová uskupení, namátkou ŽTK (židovský tenisový kroužek) Šumperk,  DTK (Důstojnický tenisový kroužek) Šumperk,  ČTK (Český tenisový kroužek), LATOS (Lawn – tennisový odbor Sokola) .

Šumperský tenis na několik let přerušila 2. světová válka, po jejímž konci se v roce 1945 znovu obnovil pod hlavičkou Všesportovního klubu Šumperk. Nastává další, daleko významnější etapa šumperského tenisu. Poválečné nadšení českých občanů dává elán mnoha nadšencům, kterým se daří konsolidovat šumperský tenisový areál a rozvíjet tenis v Šumperku (mezi nimi např. MUDr. Unge, A. Huťka, MUDr. Valenta, Kahaj, Ing. Bečka, Jan Špelda, Ing Bronec a mnozí další).

V následujících letech Ol. Vlček, J. Kotsch, MUDr. Mika, František Dezort, Holasovi, bratři Stloukalové, Šindler, L. Novák, Reichman, sestry Valentovy, J. Navrátil, sestry Skřečkovy, Rud Langr, Krňávek, Gažar, Holeš, Drlík, František Čech, sestry Peterovy, Eva Patáková, MUDr. Všetíček a další.

V Šumperku tak opět ožívá tenis, tentokrát již zásluhou českých hráčů. Sportoviště pulzuje životem a v roce 1950 je areál rozšířen o šestý kurt a odrazovou stěnu. Z počátku převládal spíše rekreační sport, brzy ale došlo k ustavení závodních družstev a šumperští tenisté zahajují boje o mistrovské body všech věkových kategorií, a to nejen v rámci okresu a kraje ale i celého Československa.

V letech 1954 – 1956 a pak v roce 1964 se tehdejšímu vedení podařilo rozšířit původní budovu klubovny o šatny, kanceláře a byt správce. V roce 1968 se staví dva nové dvorce č. 7 a č. 8. Zároveň dochází k přístavbě pravého křídla budovy, kde vzniká společenská místnost a v prvním poschodí další šatny. Současně u dvorce č. 5, který je považován za centrální kurt, postavena tribuna pro 400 diváků.

V roce 1980 se nakonec podařilo v areálu vystavit i tenisovou halu, díky které mohli hráči trénovat v zimním období. Později se vystavěly další tři kurty č. 9, č. 10 a č. 11. Za nimi ještě další čtyři pálkové dvorce, čímž je celý tenisový areál uzavřen.

Předsedové oddílu

Za dobu existence klubu se ve vedení vystřídalo několik předsedů.  V nejmladší historii od roku 1945 se jednalo o 15 předsedů z nich mezi nejvýznamnější  patřili Alois Huťka, Jiří Kotsch …

Závodní tenis

Soutěže družstev

Od roku 1945 jsou soutěže družstev v obsazení 4+2 ( družstvo tvoří 4 muži a 2 ženy ). Věkově jsou soutěže rozděleny na:

  • mladší žactvo (do 12 let)
  • starší žactvo (do 14 let)
  • mladší dorost (do 16 let)
  • starší dorost (do 18 let)
  • dospělí

Postupové klíče družstev do vyšších soutěží se v čase obměňovaly. U dospělých jde o mistrovství okresní, krajská, oblastní, divizní, 2.ligu, 1.ligu a extraligu. U mládeže jde o přebory kraje či oblasti a vítězové se utkávají o mistra republiky.

 

Soutěže jednotlivců

Rozdělení je obdobné – u mládeže je kategorie juniorů do 21 let.

Úspěchy šumperských družstev a jednotlivců

Dospělí

Bezesporu největším úspěchem tenisového oddílu v historii je jeho 20-letá  účast dospělých ve druhé nejvyšší soutěži tehdejšího Československa – 2- lize.

Postupu do 2. ligy ovšem předcházelo několikaleté úsilí, zápal a růst herních kvalit  hráčů oddílu  postupně již od období roku 1950.  Z této doby se nabízí zmínit hráče a nadšence jako MUDr. Valenta, Alois Huťka, Old. Vlček, Jaroslava Skřečková.

Kolem roku 1960 se začal projevovat obrovský nástup mladé generace – jako výborný František Čech, Alena Valentová-Mrázková, Lubomír Lehár, Petr Dezort, Svatopluk Špelda, Zdeněk Wiesner ml., Dušan Kulhaj a mladší žáci Petr a Pavel Huťkovi.

A v roce 1965 se družstvu ve složení – František Čech, Petr Huťka, Lubomír Lehár, Ing. Bečka, Alena Valentová-Mrázková a Milada Matějovská podařilo vybojovat 2. Ligu. Nastal obrovský boom šumperského tenisu, který trval 20 let !

V tomto období vyrostla nejslavnější generace hráčů. TI nejlepší samozřejmě odcházeli do velkoklubů.

Během těchto 20 let do družstva dospělých postupně dorostli další kmenoví hráči nebo hostující hráči jako Slávka Pecáková, Radka Nečesaná, Zdeněk Wiesner ml. , Leo Fiala, Havelka, Trojan, Vladimír Paštika ml. , Olga Bečková, Soňa Kocourková, Jana Paštiková-Kindlová, Petra Sedláčková a Dagmar Špeldová.

Počátkem 80.let již nebyl výběr hráčů pro 2.ligu dostatečný, neboť ti nejlepší mladí hráči postupně odcházeli, a družstvo v roce 1985 sestoupilo z 2.ligy, postupně až do krajského přeboru.

Změna společenských poměrů po roce 1990 na situaci nic nezměnila a zatímco se v 90.letech značně rozrostl rekreační tenis, šumperský závodní tenis se po roce 2000 propadá do nejnižších příček – družstvo A i B hrají společně nejnižší soutěž krajského přeboru. Až v roce 2008 se daří znovu vybojovat divizi týmu ve složení – Jakub Cikryt, Dan Karger, Pavel Sedlář, Jiří Hobler, Jiří Cikryt, Markéta Paštiková a Barbora Vykydalová.

 

Mládež

První silná generace mládežníků byla samozřejmě, ta která vybojovala 2.ligu.

V roce 1982 se šumperskému mládežnickému tenisu podařil největší úspěch, kdy družstvo starších žáků ve složení – Zdeněk Halama, Jan Žižka, Rostislav Anděl, Aleš Grmela, Petra Sedláčková a Dagmar Špeldová pdo vedením Žižky st. vyhrálo nejdříve přebor České republiky a o 2 týdny později titul Mistři Československa.

Všechna mládežnická družstva , především žáků , byla velmi silná a patřila v Severomoravském kraji k elitě.

Na konci 80.let a v 90. letech vyrostli v žákovských družstvech vynikající hráčky Michaela Paštiková ( reprezentantka v juniorských i dospělých soutěžích ), její sestra Markéta a v žácích Jiří Hobler, Petr Dezort ml. a Milan Křivohlávek.

Po roce 2000 se na našich dvorcích objevují další naděje jako Barbora Vykydalová a mladičká Eva Rutarová. Z chlapců Ondřej Niče, David Blaťák, Petr Jordanov a Lukáč Číž … ti jsou již ve věku dospělých.

Historicky nejúspěšnějšími hráči / hráčkami a odchovanci šumperského tenisového oddílu byli Lubomír Lehár (1947), Petr Huťka (1947), Ing. Pavel Huťka (1949), Dušan Kulhaj (1958), Ivo Paštika (1965), Petra Sedláčková (1968), Dagmar Špeldová (1968), Zdeněk Halama (1968), Petr Dezort ml. (1975), Jiří Hobler (1977), Michaela Paštiková (1980).

Je bohužel jasné, že v rámci jejich výkonnostního růstu většina z nich v klubu nezůstal/la, přirozeně pokračovali za kvalitnějšími a profesionálnějšími tréninkovými podmínkami.

A to je zřejmě současná realita a úloha našeho tenisového klubu.  S úctou  obdivovat všechny historické osoby šumperského tenisu a snažit se předat jejich um, zapálení a vášeň pro tenis  budoucím nadějím. Ty pak v jejich začátcích do žákovského věku co nejlépe připravit pro co největší úspěchy. A i kdyby nikdo z nich nikdy nezvedal grandslamový pohár nad hlavu – naučíme je u tenisu a sportu obecně vlastnostem pro život důležitým – ve zdravém těle zdravý duch, bojovnost, fair play, respekt, kouzlo vítězství i důležitost přijmutí porážky.

Naučí se koníček, ke kterému se mohou vracet po celý svůj život.

Snad se nikdo z výše zmíněných hráčů a činovníků oddílu,  kteří se ctí a zápalem reprezentovali nebo organizačně budovali šumperský tenis až do dneška, neurazí, když uvedeme, že zdaleka nejvěrnějším šumperským tenistou všech dob je pan František Čech. Narozen 1936.

Jako mladíček stál u postupu šumperského tenisového družstva z krajských soutěží do divize a poté i do 2.ligy, ve které až do roku 1976 šumperský tenis úspěšně reprezentoval. Ve svých tehdejších 40 letech však s tenisem neskončil, pod šumperskou vlajkou mu zůstal věrný až do dnešních dní a ve svých osmdesáti letech stále ještě hraje seniorské soutěže. A s úspěchem. V kategorii čtyřicetipětiletých až padesátiletých byl každoročně mistrem Československa, od padesáti let svého věku se pohybuje na špici seniorů. A na mezinárodním žebříčku ITF hráčů nad sedmdesát let dosáhl umístění na 24.místě.

A stále hraje a trénuje mladé. V 60. a 70. letech byl několikrát jmenován v nejlepší desítce sportovců šumperského okresu. Za své velké zásluhy o tenis byl koncem 80.let vyznamenán ČTS medailí Karla Koželuha. Do dnešních dnů se stále zapojuje do vedení tenisového oddílu a pomáhá s trénováním mládeže.

Za to mu velký dík .

Doufejme, že na jeho věrnost v Šumperku navážou další generace, které v tenise spatří tu neodolatelnou krásu a smysl.